צוות הכימאים מומחה בהכנת גיליונות בטיחות תקניים(MSDS) לפי דרישה:

  • גיליונות בטיחות תקניים בעברית עבור חומרים בייצור, שימוש או הפצה
  • הסבת גיליונות בטיחות תקניים באנגלית המותאמים  לשימוש לפי התחיקה המודרנית GHS
  • התאמת גיליונות בטיחות באנגלית לפי התקינה האירופאית CLP – REGULATION (EC) No 1272/2008
  • דף בטיחות לשינוע
  • דף בטיחות מקוצר לקו הייצור/לעובדים

 

 גיליונות הבטיחות (MSDS)מוכנים בקפידה ועוברים בקרת איכות לפני השליחה ללקוח

שרותי הזמט בנושא גיליונות בטיחות ומידע