בית » שלדג » תקנות הרוקחים (תמרוקים) 2017:

תקנות הרוקחים (תמרוקים) 2017:

תקנות הרוקחים (תמרוקים) 2017:
ייעוץ עם המומחים של הזמט בנושא חומרים מסוכנים.

בחודשים הקרובים עתידה להכנס לתוקף רפורמת התמרוקים המאמצת את החקיקה האירופאית בתחום התמרוקים (שמפו, תכשירי שיזוף, סבונים, בשמים וכד').

מטרת הרפורמה הינה הגברת התחרות בשוק והורדת מחירים שכן הרגולציה האירופאית מקצרת משמעותית את קבלת האישורים.

במסגרת הרפורמה ידרש דיווח של עוסקים בתמרוקים, יערך פיקוח בשווקים, החמרת העונשים הפליליים, כולל עיצום כספי של עד 50 אלף שקלים לעוסק בתמרוקים ששיווק תמרוק בישראל בלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות מקצועית ובלי שנערך דוח בטיחות מעודכן.

בכניסת החוק לתוקף יכנסו דרישות חדשות לרבות:

  • דרישת "נציג אחראי"- לכל סוג תמרוק ימונה נציג אחראי שיקבל את אישור אגף רוקחות לאחר שימצא עומד בדרישות ובהכשרה מקצועית מתאימה.
  • לכל תמרוק יוכן "תיק תמרוק" המכיל את כל המידע על התמרוק לרבות דו"ח הערכת בטיחות שיוחזק על ידי הנציג האחראי.
  • תדרש הערכת בטיחות ודו"ח בטיחות מעודכן לכל תמרוק שישווק.
  • תחול אחריות על כל "עוסק בתמרוקים"- מי שמייצר, מייבא, מייצא, עוסק באחסון סיטונאי, הפצה או הובלה של תמרוקים, או מוכר תמרוקים וכן נציג אחראי לגבי תמרוק מזיק.

הזמט (1985) בע"מ היא חברת הנדסה רב תחומית המתמחה בשירותי תכנון, ייעוץ וליווי בתחומי סביבה, בטיחות, הנדסת סיכונים, בטיחות אש ומניעת דליקות.

אנו בהזמט מתמחים בסיווג חומרים, בעלי ניסיון רב בהכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים.

המומחים בתחום תעשיה וסביבה בהזמט הם כימאים, מהנדסי כימיה, מהנדסי איכות הסביבה, מתכננים סביבתיים, ממוני ומהנדסי בטיחות.

במסגרת הרפורמה נשמח לסייע בהכנת הערכת בטיחות ודו"ח בטיחות מעודכן לכל תמרוק שישווק, כאמור בתוספת השלישית לתקנות הרוקחים (תמרוקים) 2017 לרבות מידע בטיחותי לגבי התמרוק, מאפיינים פיזיקליים וכימיקליים ויציבות התמרוק, פרופיל טוקסיקולוגי של רכיבי התמרוק.

לפרטים נוספים על הדרישות החדשות ולהערכות לקראתן אנא צור קשר hazmat@hazmat.co.il