בית » גיליונות בטיחות ומידע (MSDS)

גיליונות בטיחות ומידע (MSDS)

חומרים מסוכנים
מהו גיליון בטיחות תקני?

גיליון בטיחות תיקני הוא גיליון העומד בתקנות הבטיחות בעבודה ותקן ישראלי 2302 ובנוי לפי הפורמט הבינלאומי  ISO11014.  הגיליון מכיל 16 פסקאות מידע על החומר בהיבטים של אחסון, כיבוי אש, שינוע, עזרה ראשונה ועוד.

מה חשוב לוודא ?

תוקף – חשוב לוודא שהגיליון מעודכן ובתוקף.

מחבר – יש לוודא שהגיליון הוכן ע"י גוף מוכר ומוסמך.

מידע – חשוב לוודא שהמידע בגיליון מקיף ככל האפשר.

תחיקה – יש לוודא שהגיליון תואם את החוקים והתקנות בישראל.

השירות

הזמט מומחית בהכנת גיליונות בטיחות תקניים המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים:

 • גיליונות בטיחות תקניים בעברית עבור חומרים בייצור, שימוש או הפצה.
 • הסבת גיליונות בטיחות תקניים באנגלית – ליצוא ושינוע בינלאומי בהתאם לתקינה האירופאית, REACH 1907/2006/FFC ו- (FC) No.1272/2008 UP
 • דף בטיחות לשינוע.
 • דף בטיחות מקוצר לקו הייצור/לעובדים.

את הגיליונות/דפים ניתן לקבל באוגדן, במדיה אלקטרונית קבצי (PDF)  או במערכת השלדג

גיליונות בטיחות תקניים (MSDS) – מצגת

גיליון בטיחות של הזמט מכיל:

  1. פרטים מזהים על החומר.
  2. הרכב החומר.
  3. מאפייני סיכון.
  4. עזרה ראשונה.
  5. כיבוי אש.
  6. טיפול בשפך.
  7. אחסון ושימוש.
  8. תקני חשיפה וציוד מגן.
  9. תכונות פיזיקליות.
  10. יציבות וריאקטיביות.
  11. רעילות
  12. איכות הסביבה.
  13. פסולת רעילה.
  14. שינוע.
  15. חוקים ותקנות.
  16. מידע נוסף.

המומחים

המומחים בתחום תעשייה וסביבה בהזמט הם כימאים, מהנדסי כימיה ומומחי איכות הסביבה.

לפרטים נוספים על גיליונות בטיחות תקניים (MSDS)

דגשים בנושא תקנות הבטיחות בעבודה