בית » מוצרים לרכישה

מוצרים לרכישה

שם מוצרתאורמחיר
דף בטיחות לשינועבהתאם לתקנות שירותי ההובלה כל אתר המשנע חומ"ס בארץ מתבקש לצייד את המוביל הנהג בדף בטיחות לשינוע.

דף הבטיחות שמוכן ע"י הזמט מכיל את המידע הבא: שם מסחרי, מס' האו"מ, קוד טיפול בחירום, סיכונים אפשריים,
סיכונים בריאותיים, בטיחות הציבור, פעולות חירום ועזרה ראשונה.
הדף מועבר ללקוח בקובץ pdf במדיה אלקטרונית.
700 ש"ח
+ מע"מ
שעת ייעוץשעת ייעוץ עם המומחים של הזמט בנושא חומרים מסוכנים.320 ש"ח
+ מע"מ
גיליון בטיחות באנגלית הכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים באנגלית המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים. הגיליונות יינתנו בפורמט צבעוני אירופאי במבנה תקני של 16 פסקאות עפ"י תקנה אירופאית 91/155/EEC ודירקטיבה REACH No. 1907/2006.1800 ש"ח
+ מע"מ
גיליון בטיחות בעבריתהכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים בעברית המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים.הגיליונות יינתנו בפורמט צבעוני ישראלי מותאם לתקן הבינלאומי ISO 11014 במבנה תקני של 16 פסקאות עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה לגיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים 1998, ועפ"י תקנה אירופאית 91/155/EEC ותקן אמריקאי ANSI Z400.1.1200 ש"ח
+ מע"מ