בית » MSDS » דגשים בנושא תקנות הבטיחות בעבודה

דגשים בנושא תקנות הבטיחות בעבודה

אנו בהזמט, עם האצבע על הדופק, מבקשים לעדכן אתכם לגבי שינוי רגולטורי בתחום מידע וזיהוי חומרים מסוכנים:
רגולציית ה – CLP (1272/2008) לסיווג, תיווי ואריזה של חומרים ותערובות מחליפה בהדרגה את הדירקטיבות האירופאיות 67/548/EEC (DSD) ו- 1999/45/EC (DPD).
החל מה- 1.6.2015 תכנס לתוקף שיטת הסיווג לפי רגולציית CLP (1272/2008) עבור תערובות המחליפה את דירקטיבת (Dangerous Preparations Directive (1999/45/EC. שיטה זו מצטרפת לשינוי שכבר החל ב-2010 עבור חומרים כימים טהורים.

חשוב להזכיר שעל-פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות), התשנ"ח – 1998, סעיף 5: עדכון הגיליון: "יצרן, יבואן, סוכן או משווק ישלח גליון בטיחות מעודכן כאמור בתקנה 4(ג) לכל עוסק בחומר מסוכן שקיבל ממנו חומר כאמור בשנים-עשר החודשים שקדמו לעדכון, אם נתברר לו מידע מהותי חדש הנוגע לחומר המסוכן והעלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו, או על איכות הסביבה".

אנו ממליצים לכל לקוחותינו לבדוק את הצורך בעדכון גיליונות הבטיחות לאור השינויים ברגולציה ובהתאם לדרישות התקנה.

למידע על תקנת ה- CLP
למידע על התקן הישראלי-2302

נשמח לעזור ולענות על שאלות מקצועיות:
ליטל רוטבאום הכהן, מנהלת מחלקת שלדג – lital@hazmat.co.il
סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה – sigalit_shahar@hazmat.co.il