בית » שרותי הזמט בנושא בטיחות ומידע

שרותי הזמט בנושא בטיחות ומידע

שרות ייעוץAdvice
ייעוץ עם המומחים של הזמט בנושא חומרים מסוכנים.


דף בטיחות לשינוע
בהתאם לתקנות שירותי ההובלה כל אתר המשנע חומ"ס בארץ מתבקש לצייד את הנהג המוביל בדף בטיחות לשינוע. target
דף הבטיחות שמוכן ע"י הזמט מכיל את המידע הבא: שם מסחרי, מס' האו"מ, קוד טיפול בחירום, סיכונים אפשריים, סיכונים בריאותיים, בטיחות הציבור, פעולות חירום ועזרה ראשונה.
הדף מועבר ללקוח בקובץ pdf במדיה אלקטרונית.


גיליון בטיחות בעברית
calcהכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים בעברית המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים.הגיליונות יינתנו בפורמט צבעוני ישראלי מותאם לתקן הבינלאומי ISO 11014 במבנה תקני של 16 פסקאות עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה לגיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים 1998, ועפ"י תקנה אירופאית 91/155/EEC ותקן אמריקאי ANSI Z400.1.


גיליון בטיחות באנגלית
safetyהכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים באנגלית המכילים את כל המידע הנדרש למגוון רחב של חומרים. הגיליונות יינתנו בפורמט צבעוני אירופאי במבנה תקני של 16 פסקאות עפ"י תקנה אירופאית 91/155/EEC ודירקטיבה REACH No. 1907/2006.


לפרטים נוספים צרו קשר