בית » מערכת שלדג

מערכת שלדג

מאגר המידע לחומרים מסוכנים

שלדגשלדג הינה מערכת פרי פיתוח של חברת הזמט. במאגר ניתן לאתר גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים (SDS) במבנה נתונים על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח – 1998. פורמט זה מקובל בעולם (עפ"י תקן ISO11014, תקנה אירופאית 91/155/EEC ותקן אמריקאי ANSI Z400.1).

מאגר המידע לחומרים מסוכנים של הזמט הוקם בשנת 1988. במהלך השנים נוסף למאגר מידע רב, וכיום ניתן לאתר במאגר גיליונות בטיחות תקניים ודפי מידע מקוצרים המתאימים לשימוש בעמדות העבודה ולשינוע חומרים.

במאגר ניתן לאתר נתונים במגוון צורות ("פורמטים") על כימיקלים הנמצאים בשימוש שוטף בתעשייה ובמסחר. הפורמט שנקבע כסטנדרט בתוכנה הוא פורמט ה-SDS (Safety Data Sheet) על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח – 1998, המתאים לתקן הבין לאומי ISO 11014 (פורמט "16 הסעיפים"). פורמט זה הינו עשיר במיוחד והוא כולל התייחסות ייחודית להיבטים של בטיחות, חירום, גיהות, חוקים ותקנות, כיבוי-אש ואיכות הסביבה וזאת בנוסף לנתונים פיזיקלים, טוקסיקולוגים, כימיים וכיו"ב. בנוסף, ניתן לאתר במאגר דף מידע המכיל את הנתונים העיקריים של החומר, ומשמש בעיקר לעובדים ולשינוע החומר ברכב.

מערכת החיפוש והאיתור קלה לתפעול לכל משתמש בעל ידע בסיסי ביותר בחיפוש במאגר מידע.
בעלי המנוי למאגר הגיליונות של הזמט נהנים מ-500 גליונות בטיחות תקניים, בפורמט ארוך ומקוצר.

בנוסף ניתן לרכוש מאגר גיליונות בטיחות אישיים עם לוגו חברה, לפרטים נוספים אנא צרו קשר.

http://bit.ly/pic-credit-Witthaya-Phonsawat