בית » תגיות: תקנות הבטיחות

תגיות: תקנות הבטיחות

דגשים בנושא תקנות הבטיחות בעבודה

אנו בהזמט, עם האצבע על הדופק, מבקשים לעדכן אתכם לגבי שינוי רגולטורי בתחום מידע וזיהוי חומרים מסוכנים: רגולציית ה – CLP (1272/2008) לסיווג, תיווי ואריזה של חומרים ותערובות מחליפה בהדרגה את הדירקטיבות האירופאיות 67/548/EEC (DSD) ו- 1999/45/EC (DPD). החל מה- 1.6.2015 תכנס לתוקף שיטת הסיווג לפי רגולציית CLP (1272/2008) עבור תערובות המחליפה את דירקטיבת (Dangerous Preparations Directive (1999/45/EC. שיטה זו …

קראו עוד »